Cysylltwch â ni!

Mae Cadwch Curiadau yn rhan o Awyr Las: Elusen GIG yng Ngogledd Cymru. Cysylltwch â’r tîm heddiw er mwyn cael unrhyw gyngor neu gefnogaeth yn ymwneud â gwaith elusennol neu godi arian.

Ysgrifennwch atom:

Awyr Las

Ysbyty Gwynedd

Bangor

LL57 2PW

Ffoniwch ni:

01248 384 395

Anfonwch e-bost atom:

awyrlas@wales.nhs.uk

Neu dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Awyr Las: Elusen GIG yng Ngogledd Cymru

Hefyd, gallwch ddod o hyd i ni ar Twitter, Instagram a LinkedIn!

@Cadwchcuriadau for Keep The Beats