Pam wnaethon ni ddatblygu’r Gân CPR?

Mae plant yn caru canu a dawnsio felly doedd dim ffordd well na chreu cân er mwyn helpu plant i ddysgu CPR! Datblygwyd y Gân CPR yn unol â chanllawiau COVID cyfredol Resuscitation Council UK a bydd yn cael ei diweddaru wrth i’r canllawiau newid.

Mae’r holl adnoddau ar gael i’w lawrlwytho am ddim ar y wefan hon.

Mae cynllun gwers y Gân CPR yn rhoi cyfarwyddiadau clir ar sut i gyflwyno’r sesiwn CPR, ac yn cael ei gefnogi gyda llyfr gwaith ar ffurf comig.

Rwy eisiau gwybod rhagor!