Bob blwyddyn, mae oddeutu 6,000 o bobl yn dioddef ataliad y galon yng Nghymru. Mae tystiolaeth yn dangos y gallwn wella cyfradd goroesi’r rhai sy’n dioddef ataliad y galon wrth adnabod yr arwyddion yn gynnar, galw am gymorth, gwneud CPR cyn gynted â phosib, a defnyddio diffibriliwr yn gyflym. Dyma pam y dylai mwy o bobl ddysgu CPR. Wrth beidio ymateb yn gyflym gallwn golli bywydau. Mae unrhyw fath o CPR yn well na dim CPR o gwbl.